Blogroll

ข่าวสาร/กิจกรรม


คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้ร่วมส่งประกวดในโครงการ "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้ร่วมส่งประกวดในโครงการ "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โครงการนี้ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งภาพกิจกรรมและบทกลอนในการส่งประกวดตามกติกาในการประกวด อ่านต่อคณะครู นักเรียน โรงเรียนพุทไธสง พร้อมใจร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558

โรงเรียนพุทไธสง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง โดยได้นิมนต์เจ้าคณะตำบลพุทไธสง เจ้าอาวาสวัดป่าพุทไธสง
พระครูวิสุทธิชินวงศ์ มาบรรยายธรรมแก่คณะครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลในวันสำคัญสากล  อ่านต่อ


คณะกรรมการสภานักเรียนทั้ง 2 รุ่น ร่วมกับ พี่เยาวชนคนต้นแบบ ร่วมกันจัดค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปี 2558 (รับน้อง ม.1 โรงเรียนพุทไธสง)

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ชุดปีการศึกษา 2557 และชุดปีการศึกษา 2558 ร่วมกับพี่ๆเยาวนคนต้นแบบ ได้ร่วมกันจัดค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปี 2558 (รับน้อง ม.1) เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 อ่านต่อคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมโครงการ Shift & Share พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ปี 2558
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Shift and Share "การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่" วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ่านต่อ