Blogroll

ป.ป.ส.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการแก่ทีม AMITY PSSC

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 นางสาวระพีพันธุ์ ทัพเพ็ชร และนางสาวศิริยาพัฒน์ หวังชื่นกลาง ผู้แทนจาก ป.ป.ส. ภาค 3 ได้เดินทางมายังโรงเรียนพุทไธสง เพื่อให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกับทีม AMITY PSSC เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ "เยาวชน ยับยั้ง ยุติ ยาเสพติด" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้
ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้แทนจาก ป.ป.ส. ภาค 3 ที่ได้มอบอุปกรณ์ และโปสเตอร์ยาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดโครงการต่อไป